Vision

Med kunskap, engagemang och inspiration vill Kista Galaxy ta sitt samhällsansvar till ett bättre Sverige där alla människor ska kunna nå sin fulla potential.

Med utbildning, idrott eller annan utövning menar vi att vi kan fostra individer i en stimulerad och uppmuntrade miljö till goda samhällsmedborgare.

Vår vision är att skapa och utveckla en plattform där engagerade människor ska kunna mötas och bidra till sitt närområde.