Värdegrund

Kista Galaxy värdegrund bygger i huvudsak på 4 viktiga punkter. Värdegrunden gäller hela föreningen och dess verksamheter. Detta oavsett om det är en tävlingsinriktad verksamhet eller annat typ av utövning. Ledarna ska föregå med gott exempel och vara ett föredöme för sina medlemmar.

  • Glädje

Då majoriteten av våra medlemmar inte är avlönade utan är med i föreningen för glädjens skull är det en viktig drivkraft för alla våra medlemmar. Glädjen ska vara en central utgångspunkt i alla typer av verksamheter och bibehållas genom att vi pratar med varandra på ett uppmuntrande och positivt sätt.

  • Delaktighet

Alla människor har olika bakgrunder och kunskaper. Detta gör att alla kan bidra med något. Vi ser alla individer som en resurs som kan bidra med något till vår förening. Genom att arbeta (motsats till hierarkiskt) kan vi växa organisatoriskt och som människor när vi tar del av varandra kompetenser. Detta skapar en gemenskap som ligger till grund för alla framtida arbeten.

  • Jämlikhet

Kista Galaxy arbetar för ett rättvist och jämlikt samhälle. Då vi vill föregå med gott exempel ser vi gärna att det finns en mångfald bland nationalitet, etnisk bakgrund, sexuell läggning, religiös övertygelse osv. Detta betyder att alla Kista Galaxys medlemmar jobbar emot alla former av hierarkier.

  • Respekt

Respekt är ett ledord inom Kista Galaxy. Medlemmar ska visa varandra respekt genom att prata på ett konstruktivt och uppmuntrande sätt. Respekt ska även visas för föreningens materiell, tid och engagemang.