Föreningsinfo

Bildad 2010-08-22
Föreningsnummer 44625-15
PlusGiro 617474-2
Organisationsnummer 802455-1999